acp

L'Associació Catalana per la Pau (ACP) és una ONG pel Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, a la creació d’un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que garanteixi condicions de vida dignes per a totes les persones que habiten el planeta.

acsur

ACSUR-Las Segovias és una associació pluralista, internacionalista, laica i feminista, compromesa amb una acció de transformació social per a construir un model de desenvolupament equitatiu, sostenible i democràtic a escala global. A Palestina ACSUR aposta per l’enfortiment de la societat civil organitzada que resisteix a l’ocupació i que treballa per assolir una pau amb justícia.

ciemen

Des del 2006, el CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions) col•labora amb BADIL, per a fer efectiu un projecte de formació i capacitació de joves refugiats i desplaçats palestins, amb el propòsit de millorar la governabilitat democràtica. El projecte ajuda a conèixer millor l’entitat del poble palestí i a reconèixer la seva memòria històrica, en el context del respecte als seus drets. Amb aquest objectiu, es crea un centre d'estudis i documentació de la Nakba, a l’abast del conjunt de la població d’Israel i Palestina i internacional, perquè tingui més possibilitats de rebre una informació rigorosa i objectiva de les seves respectives distintes realitats. El CIEMEN treballa partint del principi que “només defensant els drets, construïm la pau”.

cjb

Des del CJB, a través del Programa de Pau i Globalització Justa, volem treballar per canviar la condició de vida dels països en vies de desenvolupament, i evidentment, millorar la situació de la població jove. Amb aquest objectiu, creiem important impulsar l’associacionisme juvenil arreu del món. En l’actualitat, com a línia de treball principal, duem a terme un projecte d’agermanament a Palestina amb el Consell de la Joventut de Nablus (Cisjordània), realitzant una sèrie d’accions per donar –li suport i empoderar-lo a nivell local; establint relacions d’acompanyament en la seva consolidació com a aglutinador i representant de la joventut de la ciutat, intercanviant experiències, transferint bones pràctiques i duent a terme actuacions formatives.

comunitat

 

La Comunitat Palestina va néixer per la necessitat dels seus membres fundadors de compartir vivències amb els seus compatriotes a l'exili, i al mateix temps, amb l'objectiu de donar a conèixer entre la ciutadania de Catalunya, la cultura, la història i la problemàtica política que afecta el poble palestí. La Comunitat ha participat en nombroses activitats que han permès difondre les diverses expressions de la cultura palestina, així com les dures condicions de vida i la brutal repressió que pateix el poble palestí en la seva legítima lluita per la igualtat de drets i l'alliberament nacional.

idhc_g

L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) va néixer fa més de vint anys a Barcelona al voltant d'un grup de persones amb un clar sentit reivindicatiu i de lluita pel progrés de les llibertats i de la democràcia en el món, de crida a la conjunció d'esforços individuals i col·lectius d'institucions públiques i privades, i a favor de l'expansió dels drets polítics, econòmics, socials i culturals per totes les persones.

AFD

La asociación Alliance for Freedom and Dignity, AFD-España, es una entidad de defensa y promoción de los Derechos Humanos. Nació en primera instancia como asociación europea tras el encuentro de varias voluntades de varios países europeos que comparten los valores y principios de los Derechos Humanos y han decidido dedicar tiempo y esfuerzo para la defensa y promoción de los mismos en los ámbitos nacionales, regionales e internacional.

 

asecop_logo

La Asociación Europea de Cooperación con Palestina es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo que nace en enero de 2003 con el fin de organizar, por todo el Estado español, campañas de sensibilización sobre la situación política y social que vive la población palestina bajo la ocupación militar israelí y con el objetivo de desarrollar  programas de cooperación al desarrollo en Palestina.

nexes_g

Nexes treballa a nivell local i internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor. El seu objectiu és promoure el diàleg i l’intercanvi entre les cultures, treballar a favor de la pau, la cooperación transnacional, la inclusió social i la participació activa dels joves en la construcció de la nostra societat. En l’àmbit de l’educació no formal organitzem i promovem cursos de formació, tallers, intercanvis juvenils, projectes del Servei Volun tari Europeu i Leonardo da Vinci, així com, alt res ac tivitats per a joves.

nova

NoVA són les sigles amb que es coneix el Programa de Construcció de Pau i Noviolència Activa del Centre per a la Innovació Social, una associació que promou intervencions internacionals en favor de la pau que aporta la seva ajuda a poblacions víctimes de conflictes armats sense discriminació per raça, religió o ideologia política. Amb una xarxa global d’experts i professionals, NoVA ofereix suport a la societat civil en zones de conflicte en matèria de prevenció de la violència, construcció de pau, mediació i transformació noviolenta de conflictes.

 

sci

Actualment l’SCI Internacional està present als cinc continents amb més de 40 branques i entitats amb qui col•labora. Ja sigui en camps de treball, voluntariat de llarga durada o intercanvis juvenils, volem fomentar noves formes de convivència que promouen la tolerància i ens ensenyen a qüestionar-nos les nostres pròpies actituds. Organitzem cursos, jornades, seminaris i cicles formatius per obrir espai a l’opinió, presentar discursos alternatius i facilitar una presa de consciència. Creiem en la formació com a motor de canvi i en la força del treball en xarxa. En l’actualitat tenim projectes en execució a Guatemala, Palestina, Líban i Afganistan.

sodepau

Sodepau és una organització laica, fundada el 1993 per diverses persones i grups que treballaven en la solidaritat internacional i el suport a processos de desenvolupament local i comunitari a països d’Àfrica del Nord, Pròxim Orient, Amèrica Central i del Sud. Actualment, el treball de l’entitat està centrat en l’àrea mediterrània, en especial en els països del Magreb i del Mashreq. Dóna suport a processos participatius, basats en l’autoorganització i autogestió que afavoreixen el desenvolupament local en les àrees geogràfiques on duem a terme projectes de cooperació, una entesa, com a mitjà per afavorir processos d’alliberament, de millora del benestar i la felicitat de les poblacions amb les quals es col•labora.

xarxa_copy

Des de la Xarxa d'enllaç amb Palestina practiquem i fomentem l’acció no violenta de solidaritat amb el poble palestí...

- Promocionant estades a Palestina com a mitjà per trencar l'aïllament del poble palestí i per obtenir un coneixement directe i objectiu de la qüestió palestina.

- Exercint pressió sobre l’Estat d’Israel (boicot, enviament de cartes, demandes judicials).

- Difonent informació fidedigna sobre les condicions de vida i les polítiques d’apartheid, ocupació militar i colonialisme que pateix el poble palestí, tant als territoris ocupats com a l’Estat d’Israel i a l’exili.

- Participant a les campanyes i crides internacionals que fan les organitzacions palestines.

- Prioritzant les accions populars, és a dir, les accions que parteixen de la societat civil organitzada i que s’adrecen als centres de poder amb la finalitat d’obtenir un objectiu concret. Al mateix temps, compartim la necessitat d’exercir altres maneres de pressió política.