Actualment, el CNJC està format per 96 entitats que tenen en comú el fet de treballar en l'àmbit juvenil, però que són de ben diversa tipologia. Les tipologies d’entitats són les següents:

Entitats de ple dret

Poden ser membres de ple dret:


a) Les entitats juvenils i les entitats formades per joves, amb base associativa, de participació social i funcionament democràtic.

b) Les federacions o organismes coordinadors compostos per un mínim de tres moviments juvenils cap dels quals individualment no sigui membre del CNJC. Els moviments que la federació o organisme coordinador aglutina estan obligats a complir els mateixos requisits que s’exigeixen a aquells que s’incorporen al Consell individualment.

c) Les seccions juvenils d’entitats professionals, acadèmiques, sindicals, polítiques i esportives, amb òrgans de decisió propis, que figurin com a tals seccions en els estatuts de les entitats respectives.

Aquestes entitats hauran de comptar amb un mínim de 300 persones afiliades.

d) Els consells locals de joventut que representin a un mínim de 5.000 habitants o siguin capitals de comarca, estiguin composats per un mínim de dos tipus d’entitats i que fixin com a objectius la interlocució, la coordinació i el foment de la participació al seu municipi.

e) Els consells territorials de joventut d’un àmbit d’actuació en el que no existeixin consells locals de joventut afiliats al CNJC.

 

Els àmbits: Són la reunió de les entitats de ple dret de la mateixa tipología. És un dels espais de presa de decisions consensuades segons la tipologia d’entitat.

Els 6 àmbits d’entitats de ple dret són:

- Entitats educatives
- Entitats sindicals
- Entitats polítiques
- Entitats socials especialitzades
- Entitats culturals i d’intercanvis
- Consells locals de joventut


Entitats adherides

Poden ser entitats adherides:

a) Les entitats prestadores de serveis a la joventut.

b) Aquelles entitats que no compleixen els mínims exigits per ser-ho de ple dret o que decideixin la seva participació en la qualitat d’entitat membre adherida.


Entitats col•laboradores

Les entitats col•laboradores són aquelles organitzacions que, no essent entitats membres del Consell, tenen una incidència directa en qüestions de temàtica juvenil.

Darrera actualització ( dissabte, 12 de febrer de 2011 18:12 )