El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma no governamental que aplega a 96 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut. El CNJC és una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics.

Més de 175.000 joves catalans estan associats i participen en les entitats membres del Consell, ja siguin associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o consells locals de joventut. El CNJC té com a objectius el foment de la participació, la coordinació de l’associacionisme juvenil i la interlocució amb les administracions públiques en matèria de joventut. El Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) és membre de ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut (European Youth Forum) des de l’any 1985