Inici > Marc de col·laboració > ACP

Associació Catalana per la Pau

L’Associació Catalana per la Pau (ACP) va nàixer l’any 1990 impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les relacions entre el Nord i el Sud del planeta.

L'ACP és una Organització No Governamental pel Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, a la creació d'un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que garanteixi condicions de vida dignes per a totes les persones que habiten el planeta.

L'ACP treballa des de la professionalitat en la cooperació i el compromís en  la solidaritat, mantenint la nostra autonomia tant davant dels socis locals com de les institucions de finançament.

Les nostres accions giren al voltant de 4 eixos principals:

1. El dret als mitjans de subsistència durables (alimentació i treball).
2. El dret a la pau, a la vida i a la seguretat.
3. El dret als serveis públics bàsics (salut, educació, hàbitat, aigua).
4. El dret a l'autodeterminació dels pobles i a la participació política.

Desenvolupant dos línies principals d'actuació, complementàries entre si.

a) Donant suport a iniciatives de desenvolupament local als països del Sud.

A Amèrica Llatina, a l'Àsia, al Món Àrab i a l'Àfrica, prioritzant els projectes que sorgeixen d'organitzacions ciutadanes i que tenen per objectiu la millora de les condicions de vida de les persones, dins d'una perspectiva de transformació social.


b) Informant, sensibilitzant i mobilitzant l'opinió pública al nostre país.

Mitjançant l'edició de materials propis sobre temes diversos, realització de Xerrades, Conferències, Seminaris formatius i a través de les nostres campanyes de denúncia o d'acció humanitària.

Cercador
Facebook