Inici > Brigades > Sàhara Occidental

Brigada Sàhara Hora

 

La Brigada Sahara Hora està en fase de construcció. El Moviment de Brigadistes té  una oportunitat amb aquesta brigada de afergir-se a l'últim front de lluita contra el colonialisme, ja que la qüestió del Sàhara és l'últim conflicte colonial que queda al continent africà i probablement al món. La lluita del poble saharauí és d'especial importància per diversos factors per una organització antiimperialista a l'Estat Espanyol, dels quals m'agradaria destacar els següents:
  • La responsabilitat històrica del govern espanyol al Sàhara Occidental
  • La democratització de l'Estat Marroquí, país d'importància estratègica al nord d'Àfrica, que avui en dia és un dels majors aliats de l'imperialisme, especialment francés.
  • El recolsament d'un moviment polític laic i progressista en una regió de majoria àrab i de religió musulmana.
  • El recolsament d'un moviment polític que aposta per l'integració africana.

 

Els objectius de la Brigada Sàhara per aquest any són la recuperació de les relacions amb el nostre referent, l'organització de joves del Frente Polisario, UJSario i l'entrada en les xarxes de solidaritat ciutadana amb el poble saharauí que actuen a Catalunya:

  • ACAPS: Associació Catalana d'ajuda al Poble Saharauí
  • WSRS: Western Sahara Ressource Watch (observatori internacional de defensa dels recursos naturals del Sàhara Occidental)

 

Per tal d'aconseguir aquests objectius s'hauria de constituir un primer embrió de brigada amb gent interessada en la qüestió. Aquest primer grup podria viatjar a Setmana Santa als campaments de Tindouf (Algèria), on viuen 200.000 saharauis exiliats, per tal de establir de nou les relacions amb UJSario i veure com la futura brigada podria treballar sobre el terreny.

Cal destacar, d'especial importància, una línia de treball que a vegades ha estat menyspreada: aquest grup hauria d'establir contactes amb organitzacions marroquines que lluiten per la democratització del seu país (és a dir que s'oposen a la monarquia alauita), ja sigui aquí o al Marroc. No s'ha d'oblidar que la major part del poble saharauí viu en els Territoris Ocupats pel Marroc actualment i que la ressolució del conflicte  és impossible diplomàticament mentre el Marroc continuï amb l'actual sistema polític. Aquesta línia de treball és especialment difícil d'aplicar degut a la repressió existent al Marroc i possiblement es trobin dificultats per conèixer organitzacions que siguin favorables a la causa del poble saharauí, però és d'especial rellevància desenvolupar-la per practicar solidaritat amb el Sàhara de manera eficaç.

Cercador
Facebook